EN OPGAVE TIL

Tre sager fra erhvervslivet

En varemærke -, en ligestillings – og en arbejdsskadesag.

På elevsitet ligger tre meget korte lydfiler, som hver fortæller om en erhvervssag – men uden at røbe sagens afgørelse. Desuden ligger der link til de lovtekster, som vedrører de enkelte sager.

Lydfilerne er et nedklip af tre podcastepisoder fra podcastserien ”Thi kendes for ret”, som kan findes i deres fulde længde her på siden eller i enhver podcasttjeneste. Efter gennemgang af de 3 sager ligger opgaven beskrevet.

Thi kendes for ret – en sag om ligestilling. Bella Sky.

Sagen

Hotel Bella Sky lancerer en kvindeetage, hvor værelserne er forbeholdt kvinder.

En mand henvender sig til ligebehandlingsnævnet og klager over hotellet.

Ligebehandlingsnævnet lægger derfor sag an mod Bella Sky, da forskelsbehandling naturligvis er ulovligt. Alle regler
har dog en undtagelse, og det har denne også – man må nemlig godt forskelsbehandle, hvis man har et såkaldt “legitimt formål”.

Parterne

 • Hotellet har oprettet kvindeetagen på baggrund af en undersøgelse, som kunne påvise, at kvindelige gæster ofte føler sig utrygge på hoteller, hvis de bor alene. Hotellet mener derfor, at etagen blot tilgodeser en kundegruppe, som har særlige behov.
 • Manden, der klager over hotellet, har ikke været gæst på hotellet, men føler sig stødt på sine rettigheder og vælger derfor at tage sagen videre.

Dommen

I landsretten bliver Hotel Bella Sky kendt skyldig i brud på ligestillingsloven og tvinges derfor til at indkvartere mandlige gæster på deres kvindeetage.

To ud af de tre dommere vurderer nemlig, at værelserne på kvindeetagen har bedre udsigt end resten af hotellets værelser, og derfor stilles mændene dårligere.

Link til podcast i fuld længde

Thi kendes for ret – En sag om varemærke – Jensen mod Jensen.

Sagen

Jensens Bøfhus lægger sag an mod Jensens Fiskerestaurant, da de mener, fiskerestauranten associerer sig med Jensens Bøfhus og dermed bryder varemærkeloven.

Jensens Bøfhus mener nemlig, at navnet “Jensens” er kendetegnende for deres virksomhed.

Parterne

 • Sagsøger (Jensens Bøfhus) mener, at Jensens Fiskerestaurant skader deres varemærke ved at udnytte den popularitet, som de har optjent blandt danskerne.
 • Sagsøgte (Jensens Fiskerestaurant) mener, at han blot bruger sit eget navn til at promovere sin egen virksomhed og mener derfor ikke, at “Jensens” kan ejes af nogen.

Dommen

Sager om brud på varemærkeloven starter i Sø- og Handelsretten. Her bliver Jensens Fiskerestaurant i første omgang frikendt – dog må de ikke bruge et bestemt logo. Sagen bliver herefter af Jensens Bøfhus anket til Højesteret, hvor fiskerestauranten bliver kendt skyldig. De må herefter ikke benytte navnet ”Jensens Fiskerestaurant” eller ”Jensens” som enkeltstående navn og skal desuden betale en bøde på 200.000 kr. til Jensens Bøfhus.

Link til podcast i fuld længde

Thi kendes for ret – En sag om arbejdsskade.

Sagen

En mand deltager sammen med sin arbejdsplads i DHL-løbet. Under løbet kommer han til skade, og han mener derfor, at der er tale om en arbejdsskade. Det mener virksomheden, hvor manden er ansat, dog ikke, da deltagelsen var på initiativ fra personalegruppen og foregik efter arbejdstid og helt frivilligt. Tvisten bliver afgjort i Ankestyrelsen, som ikke mener, at der er tale om en arbejdsskade – netop fordi skaden foregik i mandens fritid. Manden indbringer derfor sagen for byretten.

Parterne

 • Manden, der kom til skade, mener, at skaden skete i arbejdsøjemed, og derfor er det en arbejdsskade.
 • Ankestyrelsen mener derimod, at firmaet ikke var formelt repræsenteret, fordi initiativet til løbet var igangsat af personalet og deltagelse i arrangementet derfor heller ikke var i arbejdsøjemed.

Dommen

Byretten kommer frem til samme afgørelse som Ankestyrelsen – nemlig at der ikke er tale om en arbejdsskade. Sagen ankes til Vestre Landsret, som stadfæster byrettens afgørelse. Der sættes altså en tyk streg under, at mandens skade ved DHL-løbet ikke er en arbejdsskade. OBS. Statskassen skal betale mandens sagsomkostninger, fordi han fik bevilget “fri proces” af Civilstyrelsen. Dette betyder, at han gratis kan lægge sag an, fordi myndighederne har ment, at hans sag var vigtig at få vurderet.

Link til podcast i fuld længde

Gruppeopgave:

Eleverne deles i grupper af tre personer. Hver gruppe aftaler, hvilken af de tre sager det enkelte gruppemedlem er ansvarlig for. Grupperne hører de tre korte lydfiler og orienterer sig i lovteksterne.

Opgaven i gruppen er nu at tale om, hvad de tror afgørelsen bliver i de enkelte sager. Sæt gerne tid på.

Herefter går hvert gruppemedlem sammen med 1-2 gruppemedlemmer fra andre grupper, som er ansvarlig for den samme sag. Nu har man mulighed for at høre, hvad de andre tror, afgørelsen, i den sag man selv er ansvarlig for, blev.

Sæt igen tid på.

De oprindelige trepersoners grupper samles igen. Og grupperne deler det, som de har fået at vide, de andre grupper tror om sagernes afgørelser.

Dommene i de tre sager afsløres nu for eleverne. Lad dem herefter i grupperne eller i plenum diskutere/reflektere over følgende spørgsmål:

Diskussionsspørgsmål til sagen om ligestilling – Bella Sky:

 • Har hotellet ikke bare fundet et hul i markedet? Hvis man har en legitim grund, må man jo godt forskelsbehandle.
 • Bør man lave en bagatelgrænse for hvilke sager, der skal tages op?

Diskussionsspørgsmål til sagen om markedsføring – Jensen mod Jensen

 • Er I enige med retten i, at navnet “Jensens” godt kan ejes af én bestemt virksomhed?
 • Ville I tænke at Jensens Fiskerestaurant hang sammen med Jensens Bøfhus pga. navnet?

Diskussionsspørgsmål til sagen om arbejdsskade – DHL

 • Er det fair, at arbejdspladsen ikke har noget ansvar, fordi initiativet blev taget af personalet?
 • Vil det afholde jer fra at deltage i arbejdsarrangementer, hvis I ikke er forsikret i tilfælde af, at der sker uheld?