EN OPGAVE TIL

Carlos i grundlovsforhør

En lydfortælling om et grundlovsforhør.

Lydfortællingen, der ligger på elevsitet, er på 13 minutter og høres i grupper. Eleverne stopper lydfortællingen hver gang, de får svar på et spørgsmål. Det aftales inden, sammen med eleverne, om der skal tages noter, eller om eleverne skal svare på spørgsmålene mundtligt i grupperne, efterhånden som de kommer til svarene i lydfortællingen.

Spørgsmål, som eleverne kan få med på print, når de skal i grupper kan downloades længere nede.

Spørgsmål til eleverne til lydfortællingen Carlos i grundlovsforhør med svar:

 1. Hvordan beskriver Carlos sig selv på den tid, hvor han bliver anholdt?
  (rodløs, prøvede grænser af, følte sig udødelig)
 2. Hvor gamle var Carlos og hans ven, da de blev anholdt af politiet? (16 år gamle)
 3. Hvad blev de sigtet for? (brugstyveri og indbrud)
 4. Når man er mistænkt for en forbrydelse, kan man blive sigtet. Hvilke rettigheder opnår man, når man er sigtet for en forbrydelse? (retten til at vide, hvad man er sigtet for, retten til en forsvarer, retten til ikke at udtale sig, retten til aktindsigt)
 5. Hvorfor har man ret til et grundlovsforhør, når man bliver anholdt? (man anses som uskyldig indtil det modsatte er bevist, og derfor kan man ikke frihedsberøves i længere tid uden at blive stillet for en dommer)
 6. Hvor lang tid må der gå, fra man bliver anholdt og sigtet, og indtil man skal i grundlovsforhør? (24 timer)
 7. Hvorfor mener Carlos, at han skulle have fortalt sin forsvarer noget mere? (han fandt ud af, at man kan stole på sin forsvarer og at forsvareren har tavshedspligt)
 8. Hvad er politiets opgave, når de har anholdt en mistænkt? (at indsamle beviser)
 9. Hvad er anklagerens opgave, når politiet har sigtet en mistænkt? (at tage stilling til, om der er tilstrækkelige beviser til at rejse tiltale og dermed indbringe sagen for retten)
 10. Hvor lang tid kan man være varetægtsfængslet ad gangen, inden man skal stilles for en dommer igen? (4 uger)
 11. Hvor lang tid er Carlos varetægtsfængslet og hvorfor? (2 uger, så han ikke kunne påvirke sagen – fjerne spor, tale med nogen, true vidner)
 12. Hvordan endte Carlos sag? Hvad blev dommen? Hvor længe vil den fremgå af hans straffeattest? (Carlos blev kun dømt for brugstyveri, han fik en betinget dom, 10 år)
 13. Folketinget har besluttet strafferammen for de forbrydelser, Carlos blev sigtet for – hvad kaldes den magt?
  (Den lovgivende magt)
 14. 14. Hvad kaldes den magt, dommeren har? (Den dømmende magt)

Download spørgsmål