EN OPGAVE TIL

En sag om digital krænkelse

En film om en straffesag i byretten.

Sagen kort: Mathilde og Jakob har sex. Jakob filmer det, uden at Mathilde ved det. Han sender efterfølgende filmen til sin ven Nikolaj, som straks sender den videre til flere andre. Nikolaj er sammen med en ven, som beder ham sende filmen til ham. Nikolaj sender filmen videre til vennen, men vennen deler den ikke med nogen andre. Mathilde mødes med en veninde, som kan fortælle hende, at Nikolaj har delt en film med hende til rigtig mange. Mathilde skriver straks til Nikolaj og beder ham om at slette filmen. Nikolaj ignorerer beskeden fra Mathilde og deler filmen nogle flere gange, inden han sletter den. Mathilde og hendes mor melder det til politiet. Politiet anholder Nikolaj og tager hans computer og telefon. Herfra kører sagen.

Filmen kan ses af eleverne selv. Den ligger uden pauser på elevsitet og varer ca. 20 minutter uden pauser. Spørgsmål til refleksion/diskussion til filmen uden pauser finder du under punkt 1.

Du kan som underviser også vælge at vise filmen for klassen i nedenstående udgave, hvor vi har sat pauser ind. Spørgsmål til refleksion/diskussion til denne udgave finder du under punkt 2.

Link til film

Punkt 1

Spørgsmål til refleksion/diskussion til filmen uden pauser:

  • Overvej, hvilke digitale fodspor du og dine klassekammerater sætter, når i deler billeder mv. på nettet.
  • Diskutér, hvad samtykke betyder, og hvornår man har fået samtykke fra nogen.

Punkt 2

Spørgsmål til refleksion/diskussion til filmen med pauser:

  • 1. stop: Hvad ville I som anklager udspørge Nikolaj om?
  • 2. stop: Diskutér hvad samtykke betyder, og hvornår man har fået samtykke fra nogen.
  • 3. stop: Hvorfor er IT-teknikeren et vigtigt vidne? (Under dette punkt kan der tales om, hvordan vi sætter digitale  aftryk overalt, og hvordan vi derfor ikke kan begå os ubemærket på internettet. Og hvorfor det derfor er vigtigt at lære om netetik).
  • 4. stop: Hvis I skal sætte jer i forsvarerens position, hvorfor tror I så, at hun vælger at spørge ind til Nikolajs fremtidsplaner? (Under dette punkt kan der tales om, hvilke konsekvenser en dom kan have for ens fremtidsplaner).
  • 5. stop: Hvis I var dommeren, hvad ville I så lægge vægt på i jeres afgørelse?