Tre sager fra erhvervslivet

I det følgende er der tre korte lydklip, som giver dig en introduktion til tre forskellige erhvervssager: En sag om arbejdsskade, en sag om ligestilling og en sag om varemærke.

Der er ikke noget om sagens afgørelse i lydklippet.

Når erhvervssager ender i retten, er det ofte, fordi de ligger i en gråzone ift. loven og kan tolkes på flere måder. Lyt til klippet og kig på de lovtekster, der er linket til, som vedrører den enkelte sag.

Tænk over, hvem der får medhold i sagen og hvorfor.

En sag om ligestilling – Bella Sky

Ligestillingsloven kap. 2, § 2 stk. 2

En sag om varemærke – Jensen mod Jensen

Varemærkeloven kap. 6, § 43, stk. 1, nr. 1

En sag om arbejdsskade – DHL

Arbejdsskadesikringsloven kap. 3, § 5