En sag om digital krænkelse

Film om digital krænkelse på ca. tyve minutter.

Hvad er samtykke ?

I daglig tale forstås samtykke, som en måde hvorpå to parter kan blive enige om et forløb, en gerning eller andet. Samtykke er altså ikke knyttet til noget seksuelt.

Samtykke kan både gives verbalt og non-verbalt. Man kan altså godt give samtykke med sit kropssprog, men det er stadig begge parters opgave at sørge for, at ingen af deres grænser overtrædes.

Har du været ude for digital krænkelse?

Kontakt Offerrådgivningen på telefon 116 006 eller Sex & Samfunds sexlinie for unge på telefon 70 20 22 66